Bortskaffelse af Byggeaffald

Du er igang med et projekt og skal have hjælp til at bortskaffe dit bygge affald

Du klikker blot på knappen for at får 3 tilbud.

Ifølge vores data er det forventet, at omkostningerne til bortskaffelse af byggeaffald vil ligge mellem 700 kr. og 1.150 kr. per ton. Den gennemsnitlige pris per ton ligger på 850 kr.

Hvis du står over for et større renoveringsprojekt og har en betydelig mængde byggeaffald, er du måske i tvivl om, hvordan du skal håndtere det.

Korrekt behandling af byggeaffald er afgørende for at sikre, at det ikke skader miljøet eller omgivelserne. I denne artikel vil du få svar på nogle af de vigtigste spørgsmål om bortskaffelse af byggeaffald.

 

 

3 punkter omkring byggeaffald.

 
 • Det er typisk muligt at aflevere det mest almindelige byggeaffald direkte på genbrugsstationen, men det er vigtigt at sørge for at sortere affaldet korrekt og følge de relevante anvisninger.
 
 • Det er også nødvendigt at anmelde byggeaffaldet til kommunen senest to uger før arbejdet påbegyndes.


 • Det er bygherrens ansvar at sørge for denne anmeldelse til kommunen. Hvis du selv står for projektet, er du også bygherren og har derfor ansvaret for at foretage anmeldelsen


   

Se evt. Video’en herunder for inspiration

 

Hvilke faktorer spiller ind på prisen?

Hvis dit byggeaffald er sorteret korrekt og let tilgængeligt for vognmændene, vil du opleve en billigere slutpris end hvis det er en stor, usorteret bunke.

Priserne på bortskaffelse af byggeaffald varierer betydeligt rundt omkring i landet. Det er ofte dyrere at få bortskaffet byggeaffald i storbyerne end på landet.

Når du får fjernet dit byggeaffald af en fagmand, vil der typisk være en fast startpris, uanset mængden af affald. Jo større mængden af affald er, desto billigere kan du forvente prisen pr. ton bliver.

Det er altid en god idé at sammenligne priser fra flere fagfolk. Vi anbefaler, at du indhenter mindst tre tilbud, så du bedre kan vurdere hver enkelt og vælge det bedste tilbud.

 

Hvor kommer man af med byggeaffald?

Mindre byggeaffald fra hjemmets små renoveringsprojekter kan normalt bortskaffes af dig selv på genbrugsstationen. Det er altid en god idé at kontakte den lokale genbrugsstation for at være sikker på, at du overholder reglerne og lovgivningen.

Uanset genbrugsstationens placering er det en forudsætning, at kun sorteret affald accepteres, og at der er begrænsninger for, hvor meget der må afleveres og hvordan bestemte typer af byggeaffald skal håndteres.

Hvis du ikke har mulighed for at sortere byggeaffaldet, kan du betale for at få det bortskaffet på nogle modtageranlæg, hvor de efterfølgende vil sortere affaldet korrekt.

Hvis du ikke selv kan transportere affaldet væk eller finder det uoverskueligt, kan du kontakte et professionelt firma, der kan udføre arbejdet for dig. Entreprenørvirksomheder, nedrivningsfirmaer og lokale vognmænd er nogle eksempler på virksomheder, der kan hjælpe med bortskaffelse af byggeaffald..


Se evt. Video’en her for at se hvad der sker hvis vi ikke har styr på vores affald.!

Hvornår skal anmelde bortskaffelse af byggeaffald?

Hvis du er i gang med at renovere dit hjem og producerer mere end et ton affald, eller hvis byggeprojektet involverer en bygning, der er større end 10 m2, er det nødvendigt at anmelde bortskaffelsen til din kommune. Dette skal gøres mindst to uger før påbegyndelse af arbejdet.

For at anmelde bortskaffelsen kan du gå ind på Borger.dk og vælge din kommune i kommunevælgeren. Efter at have logget ind med NemID kan du anmelde arbejdet til din kommune.

Hvad er byggeaffald? og hvad er ikke?

Når man er i gang med at bygge, vil der typisk opstå en del affald og rod, som man skal sørge for at håndtere korrekt. Det kan være svært at vide præcis, hvad der tæller som byggeaffald, og hvad man må bortskaffe som sådan. Reglerne for sortering og bortskaffelse kan variere fra kommune til kommune, så det kan være en god idé at kontakte din lokale kommune, inden du går i gang med at flytte affaldet.

Generelt tæller følgende materialer som byggeaffald: asfalt, beton, fliser, gamle planker og brædder, gips, ledninger og kabler, isolering, tagplader, jern og metal, klinker, tegl, gulv, træ, murbrokker og mursten.

Det er vigtigt at bemærke, at jord normalt ikke tæller som byggeaffald, og der gælder særlige regler for bortskaffelse af jord. Det kan være en god idé at holde sig opdateret på disse regler, hvis man har jord, der skal flyttes. Du kan læse mere om bortskaffelse af jord i vores guide.

Hvis du har et tag, der indeholder asbest, er det vigtigt at undgå at udsætte dig selv og miljøet for fare. Du kan læse mere om, hvordan man bortskaffer asbestholdige materialer korrekt, i vores guide.

 

Er det muligt at sætte byggeaffald ud til storskrald?

De fleste kommuner har en ordning, hvor storskrald bliver afhentet en gang om måneden. Det er dog sjældent tilladt at stille byggeaffald ud til afhentning i de fleste kommuner.

Nogle få kommuner tillader dog, at man stiller mindre mængder byggeaffald ud til afhentning sammen med storskrald. Dette er dog under forudsætning af, at affaldet kan håndteres af de ansatte uden hjælpemidler.

Hvis man er i tvivl om reglerne for sin kommune, kan man undersøge det på kommunens hjemmeside eller kontakte den tekniske forvaltning.

skal man sortere byggeaffald?

Det er nødvendigt at sortere bygge- og anlægsaffald, da det kan indeholde giftige og problematiske stoffer, som kan skade miljøet, og som vi ikke ønsker spredt ud i naturen.

I Danmark gør vi en stor indsats for at genanvende så meget byggeaffald som muligt. Derfor er det vigtigt at sortere affaldet korrekt, og den bedste måde at gøre dette på er ved at sortere det direkte på byggepladsen. Her kan man bedre opdele affaldet og sikre, at det bliver sorteret korrekt.

Det er vigtigt at adskille farligt affald som f.eks. termoruder, asbestholdigt materiale og PCB-affald fra alt det andet affald.

Guide til at sortere byggeaffald rigtig?

Det er en god ide at sortere dit byggeaffald i fire forskellige kategorier: Rent byggeaffald, byggeaffald egnet til forbrænding, byggeaffald egnet til deponering og farligt byggeaffald.

 • farligt byggeaffald.
  Affald, som indeholder PCB over grænsen for farligt affald, tungmetaller over grænsen for farligt affald og andre stoffer over grænsen for farligt affald.

 • Rent byggeaffald
  Mursten, teglsten uden glasur, asfalt, umalede træmaterialer, beton og gips.
 
 • byggeaffald egnet til forbrænding
  Tapet, tagpap, forurenet træ, linoleums gulv 
 
 • byggeaffald egnet til deponering
  Byggematerialer med asbest, forurenede sten og murbrokker, vinyl og puds, alm mursten