Afhentning af affald

Hvis du har brug for, at komme af med dit affald, så er her hjælp at hente. 

du klikker blot på knappen for at får 3 tilbud.

Hvad koster afhentning af affald? få en pris her

Omkostningerne til affaldsindsamling kan variere afhængigt af størrelsen af det område, der skal indsamles, og mængden af affald, der skal indsamles. Generelt tilbyder de fleste kommuner grundlæggende affaldsindsamlingstjenester for et fast gebyr pr. husstand eller virksomhed. Dette gebyr dækker typisk ugentlig eller hver anden uge afhentning af ikke-farligt fast affald og genanvendeligt materiale fra beboelsesejendomme. Der kan også være ekstra gebyrer for særlige indsamlingstjenester som f.eks. afhentning af storskrald, bortskaffelse af farligt materiale eller fjernelse af haveaffald. Nogle områder kan også have ekstra gebyrer i forbindelse med brug af lossepladser eller tipningsgebyrer på omlastningsstationer. Hvis du vil vide mere om specifikke affaldsindsamlingsomkostninger i dit område, kan du kontakte dit lokale kommunale kontor for fast affald.

Få tilbud på afhentning af affald via 3byggetilbud.dk

Ønsker du et tilbud på affaldsindsamling, kan du kontakte et lokalt firma. De vil kunne give dig et tilbud på indsamling og bortskaffelse af dit affald. Tilbuddet vil omfatte prisen for indsamling, eventuelle ekstra gebyrer for særlige tjenester og oplysninger om den type beholdere eller affaldsbeholdere, der skal stilles til rådighed. Sørg for at stille spørgsmål om deres bortskaffelsesmetoder og miljøpolitikker, så du ved, at de bortskaffer dit affald på en ansvarlig måde.

 

Vi har samlet en række svar på spørgsmål ang. affald herunder.

 

1. Hvordan sorterer du dit affald?

At sortere affald er noget, du bør tage meget alvorligt. Inden du smider noget ud, bør du adskille det i de forskellige typer affald: genanvendeligt materiale, komposterbart materiale og ikke-genanvendeligt materiale. Genanvendelige materialer som f.eks. pap, plastik, glas og metal lægges alle sammen i én beholder til genanvendelse. Komposterbare materialer som f.eks. madrester og haveaffald lægges i en kompostbeholder til videre forarbejdning. Ikke-genanvendelige materialer som f.eks. plast lægges i en almindelig skraldespand. Du bør også forsøge at reducerer dit affald ved at genbruge genstande så vidt muligt og undgå genstande til engangsbrug. Ved at sortere dit affald korrekt er du med til at reducere mængden af affald, der kommer på lossepladser eller bliver forbrændt.


Se evt. Video’en herunder for inspiration

2. Hvornår får jeg hentet affald?

Affaldshåndtering i Danmark fungere rigtig godt, men det er dog vigtigt, at du ved hvornår det bliver hentet affald og hvordan det sker. Generelt vil tømningstiderne for affald variere fra by til by, men mange regioner har et regelmæssigt tømningsprogram, som de følger. Normalt tømmes containere eller sække med affald en gang om ugen, ofte på samme dag og tid hver uge. Se din lokale regions hjemmeside for information om affaldshåndtering for at se nøjagtige datoer og tidspunkter for afhentning af dit affald. Hvis du bor i et lejet hus, skal du muligvis spørge din udlejer eller vicevært til at finde ud af mere om disse datoer og tidspunkter. I sidste ende er det altid vigtigt at holde sig opdateret med den aktuelle plan for affaldshåndtering i dit lokale område, så du ved præcis hvornår du skal hente dit affald.

3. Hvordan bestiller man afhentning af affald?

For at bestille affaldsafhentning kontakter du dit lokale affaldsselskab, hvis du ikke ved hvem de er så søg på google efter dem. De vil give dig alle de nødvendige oplysninger om deres ydelser og priser i forbindelse med dem. Du skal dog være klar på at give oplysninger om den type affald, de skal hente, mængden af affald, der skal hentes, og din adresse. Når de har fået dine oplysninger, vil en medarbejder fra virksomheden give dig besked om, hvornår de kan komme og hente affaldet. Hvis du spørger kan du sikkert også få gode råd om, hvordan du bedst pakker og opbevarer det, så de nemt kan hente det.

4. Hvordan skal du placere affaldsbeholderen?

Når du placerer en affaldsspand, skal den placeres et let tilgængeligt sted. Dette vil tilskynde folk til at bruge skraldespanden i stedet for at smide deres affald på jorden. Den bør også placeres væk fra åbne vinduer eller ventilationsåbninger for at forhindre, at lugte spredes og tiltrækker skadedyr. Affaldsspanden bør tømmes regelmæssigt, og området omkring den bør holdes rent for at undgå affald og yderligere forurening.

5. Hvordan får jeg hentet haveaffald og storskrald?

Haveaffald og storskrald kan indsamles af din kommune. Det kan være nødvendigt at kontakte dem på forhånd for at arrangere en afhentning, da de måske skal vide, hvilken slags ting du vil bortskaffe. Generelt skal haveaffaldet adskilles i komposterbare og genanvendelige materialer, inden det indsamles – komposterbare materialer omfatter græsafklip, blade og kviste, mens genanvendelige materialer omfatter plastikpotter og -beholdere. Storskrald som f.eks. møbler og store elektriske apparater kan også indsamles af din kommune; du skal dog muligvis betale et gebyr for denne service. Alternativt kan du bringe disse genstande til en genbrugsstation eller donere dem til velgørenhed.

6. Hvordan skal byggeaffald håndteres?

Byggeaffald bør håndteres ansvarligt. Det er vigtigt at bortskaffe byggeaffald korrekt, da det kan skade miljøet, hvis det ikke håndteres korrekt. Mulighederne for bortskaffelse omfatter genbrug, donation eller deponering af materialer på en losseplads. Genbrug er den bedste løsning for byggeaffald, da det hjælper med at reducere mængden af materiale, der skal bortskaffes, og det kan hjælpe med at spare energi og ressourcer. Donation af brugbare materialer til lokale genbrugscentre kan også være med til at reducere mængden af byggeaffald, der sendes til deponering. Genstande, der ikke kan genbruges eller genanvendes, bør bringes til en losseplads, der er beregnet til bortskaffelse af byggeaffald.

 

Se evt. Video’en herunder for inspiration