Bortkørsel af Jord

Hvis du har brug for, at komme af med dit Jord, så er her hjælp at hente. 

du klikker blot på knappen for at får 3 tilbud.

 

Har du brug for at få fjernet noget jord? Det kan være nødvendigt, hvis du planlægger at bygge en terrasse, en indkørsel eller et andet byggeri, hvor du har overskydende jord, som skal fjernes.

Hvis du har mere end 1 kubikmeter (m3) jord, som skal bortskaffes, skal du informere kommunen om det. Kommunen vil derefter vejlede dig i, hvordan du skal håndtere jorden. Hvis jorden er forurenet, skal du også kontakte kommunen.

Hvis jorden ikke er forurenet og fylder mindre end 1 m3, kan du selv køre det til genbrugspladsen. Der er dog flere faktorer, som du skal tage i betragtning, når du skal bortskaffe jorden.

Uanset hvad kan det være en tung og uoverskuelig opgave at fjerne en stor mængde jord på egen hånd, især hvis det kræver manuel arbejdskraft. Derfor kan det være en god idé at få professionel hjælp til at klare opgaven for dig, da de vil tage sig af hele processen.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad det koster at bortskaffe jord, samt hvordan du kan håndtere det selv.


Hvordan sker bortkørsel af jord?

Der findes forskellige metoder til at fjerne jord, og når det er i store mængder, kan det være meget tungt. I virkeligheden vejer jord cirka 1,5 ton pr. kubikmeter.

Indholdet af jorden varierer også, og hvis den indeholder sand, vil den veje mere og kunne veje op til 1,6 ton. Dette er en faktor, som man skal tage med i overvejelserne, når man skal beslutte, hvordan man vil fjerne jorden.

De mest almindelige metoder til at fjerne jord er gennem brug af en container eller ved at få jorden afhentet ved hjælp af en grab.


Jorden bortskaffes i container

Når man anvender en container til at bortskaffe jorden, er det vigtigt at bemærke, at både containeren og dens indhold må maksimalt veje 10 tons. Derfor skal man kende mængden af jord, man har, for at undgå overskridelser af vægtgrænsen.

Hvis jorden vejer for meget, vil en lastbil ikke kunne løfte containeren op på ladet, og så kan jorden ikke blive transporteret væk. Det er dog muligt at tage flere ture, hvis man har en stor mængde jord.

Hvis man lejer en lastbil til transport af jorden, kan den som regel bære 22 m3 jord. Dette svarer til cirka 32-33 tons jord.


Afhentning af jord med grab som lægges på lastbil

Afhentning af jord med en grab er en almindelig metode til fjernelse af store mængder jord. En grab er en mekanisk anordning, der kan fastgøres til en kran eller gravemaskine. Grabben fungerer som en stor klo, der kan tage fat i jorden og løfte den op.

Når grabben er fastgjort til kranen, vil kranen køre hen til det sted, hvor jorden skal fjernes. Grabben vil derefter tage fat i jorden og løfte den op i luften. Når jorden er løftet højt nok op, vil kranen bevæge sig over mod lastbilen.

Lastbilen er typisk udstyret med en stor container, hvor jorden kan tippes ned i. Når kranen er over lastbilen, vil grabben åbne sig, og jorden vil falde ned i containeren. Dette proces gentages, indtil containeren er fyldt.

Når containeren er fuld, vil lastbilen køre hen til en losseplads eller en genbrugsstation, hvor jorden kan bortskaffes på en forsvarlig måde. Dette er en hurtig og effektiv måde at fjerne store mængder jord på, og det kan ofte udføres på kort tid.

 

Priser for bortkørsel jord

Prisen for bortkørsel er typisk ikke særlig høj den er først høj/dyr når eller hvis jorden er forurenet. 
( normalt vil prisen ligge på ca. 450 kr pr ton (ex moms) ved let forurenet jord.

At få et entreprenørfirma til at bortskaffe jorden kan være en dyr løsning, men det er også en mulighed, hvor firmaet udfører hele arbejdet for dig. Men selvom du vælger at gøre det selv, vil det stadig koste penge, da du skal leje maskiner til at grave op og flytte jorden.

Når du vælger at kontakte et firma, er det vigtigt at spørge dem om deres metode til at opgrave og flytte jorden, og om de undgår at skabe traktose. Traktose er, når jorden bliver presset sammen, f.eks. af maskinerne, og det kan medføre, at vandet ikke kan trænge igennem jorden. Afhentning af jorden med en grab kan være en praktisk løsning, hvor du ikke selv skal bekymre dig om at udføre opgaven korrekt.

 

Bortkørsel af jord prisen pr. m3

At transportere 22 m3 jord, som er typisk lastbilens kapacitet, svarer til ca. 32 tons. Prisen er ca. 170 kr. pr. ton, hvilket betyder, at det vil koste omkring 5.440 kr. at fjerne 22 m3 jord.

Dermed vil prisen være ca. 248 kr. pr. m3 i henhold til denne beregning. Det er dog vigtigt at bemærke, at priserne for bortskaffelse af jord kan variere meget.

Det er vanskeligt at fastslå en standardpris for bortkørsel af jord pr. m3, da der er mange faktorer, der kan påvirke prisen. Faktorer som mængden af jord, om jorden er forurenet, typen af jord, og geografisk placering kan alle have en indvirkning på prisen.

Det anbefales altid at indhente flere tilbud, så du kan sammenligne priserne og vælge den mest fordelagtige løsning.

Det koster at få fjernet forurenet jord

Det er vigtigt at understrege, at prisen for bortskaffelse af jord kan blive højere, hvis jorden er forurenet. Prisen afhænger også af jordtypen og graden af forurening.

Hvis jorden er let forurenet, kan prisen være omkring det samme som nævnt ovenfor. Men for stærkt forurenet jord kan prisen typisk ligge mellem 800 og 1000 kr. pr. ton for bortskaffelse.

Da forurenet jord klassificeres som affald, er det vigtigt at håndtere den korrekt. Du skal søge om tilladelse til at fjerne forurenet jord hos din kommune, da jorden kan udgøre en risiko for miljøet og drikkevandet. Det er derfor vigtigt at overholde reglerne på dette område.

Normalt tager det ca. 4 uger at få tilladelse, når du ansøger om at fjerne forurenet jord. Du kan finde mere information om processen hos din kommune. eller her https://mst.dk/affald-jord/jordforurening

Kan jeg tjekke om min jord er forurenet? 

Hvis du er usikker på om din jord er forurenet, findes der flere måder at undersøge dette på. En af de første ting, du kan gøre, er at undersøge Miljøportalens hjemmeside. Her vil du kunne finde information om de omkring 30.000 grunde i Danmark, som er registreret som forurenede.

En anden mulighed er at kontakte din kommune og undersøge, om der er kendskab til forurening i området omkring din grund. Du kan også undersøge historiske arkiver for at få afklaring.

Du kan også få et firma til at tage prøver på din jord for at undersøge, om den er forurenet. Dette kan gøres gennem det firma, som skal fjerne jorden, eller du kan selv bestille en prøve hos et laboratorium. Hvis prøverne viser, at jorden er forurenet, kan du kontakte din region, som vil vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse af eventuel forurening. Vær opmærksom på, at denne proces kan tage lang tid, måske flere år, og at du selv kan blive pålagt at betale omkostningerne.

Det er vigtigt at bemærke, at forurenet jord klassificeres som affald og skal derfor håndteres på en særlig måde. Det kræver tilladelse fra kommunen at fjerne forurenet jord, da jorden kan forurene miljøet og drikkevandet. Det er derfor vigtigt at følge reglerne på dette område. Hvis du har mistanke om, at din jord er forurenet, bør du undersøge dette nærmere og følge de nødvendige procedurer.

Sådan får du de bedste tilbud på at bortskaffe dit jord

At bortkøre jord kan være en besværlig proces, som kræver en del ressourcer og tidsforbrug. Det kan derfor virke uoverskueligt at skulle stå for det hele selv. Det kræver både at leje maskiner og udføre det fysisk krævende arbejde, som et professionelt firma vil kunne tage sig af for dig. Ved at få professionel hjælp kan du spare både tid og kræfter og sikre, at processen bliver udført korrekt og effektivt.

Når du skal vælge en leverandør af bortkørsel af jord, er det vigtigt at indhente flere tilbud, så du kan sammenligne priser og kvalitet. Det kan være en tidskrævende proces at selv at undersøge og kontakte flere forskellige firmaer, men du kan få hjælp til at finde kvalitetssikrede leverandører og modtage op til tre gratis tilbud på denne service.